Czy zabezpieczeniem kredytu może być wyłącznie nieruchomość?

Jeśli potrzebujemy większej kwoty niż 200 000 złotych bank może wymagać od nas dodatkowego zabezpieczenia. Dzięki temu będzie miał pewność, że uda mu się odzyskać pożyczone pieniądze nawet jeśli klient stanie się niewypłacalny.

Banki chcą zabezpieczać się na nieruchomości wyłącznie na pierwszym miejscu w dziale hipoteka w księdze wieczystej. Poznaj zabezpieczenia kredytu hipotecznego w poradniku o kredytach hipotecznych. Jeśli znajduje się tam już wpis, choćby na niewielką kwotę, bank najpewniej odmówi nam przyjęcia takiego zabezpieczenia. Alternatywnie da nam dużo mniej pieniędzy niż potrzebujemy na kiepskich warunkach.

Co jednak zrobić, jeśli nie mamy aktualnie wolnej hipoteki?

Okazuje się że banki przygotowały bardzo wiele opcji dodatkowych, które często są pomijane przy rozważaniach.

Po pierwsze zabezpieczenie nie musi być jedno. Jeśli przykładowo prowadzimy firmę transportową i posiadamy kilka pojazdów nie będących aktualnie w leasingu, możemy przedstawić je do zabezpieczenia. Pojazdy, obok nieruchomości są jednym z najlepiej przyjmowanych przez banki zabezpieczeń dodatkowych. Ponieważ stosunkowo łatwo je sprzedać bank może w razie czego szybko odzyskać pieniądze.

Jeśli posiadamy wartość majątkową w formie prawnej jak na przykład akcje spółek notowanych na giełdzie, również możemy dodać je do zabezpieczeń. Tu jednak trzeba pamiętać że banki zaakceptują wyłącznie akcje największych spółek z WIG30. Cesja z kontraktu również jest akceptowana przez większość banków. Kontrakt musi mieć jednak charakter ciągły a nie jednorazowy. Jeśli prowadzimy długotrwałą współpracę z danym podmiotem i kredyt ma być przeznaczony na realizację kontraktu bank chętnie przyjmie taki rodzaj zabezpieczenia.

Jeśli prowadzimy placówkę handlową a towar jest łatwo zbywalny, możemy również dodać do zabezpieczenia stan magazynowy towaru. Trzeba jednak pamiętać, że do końca trwania umowy stan magazynowy danego towaru musi pozostać nienaruszony a koszty magazynowania ponosi kredytobiorca.

Jeśli prowadzimy firmę produkcyjną i korzystamy z drogiego sprzętu to również może być zabezpieczeniem. Ciężkie maszyny są dla banku interesujące od warunkiem że będą łatwe do zbycia i utrzymają swoją wartość przez cały okres trwania umowy kredytowej.